สอน Amazon workshop เดือนกุมภาพันธ์ 2560

สอน Amazon workshop เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเราได้เปิดคอร์สสอน Amazon affiliate สำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาการขายแบบ Affiliate แต่ยังขาดแนวทางพื้นฐาน คอร์สของเราเปิดรับเพียงเดือนละครับ สอนแบบกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 5 คน อ่านต่อ »