อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ดินแดนแห่งปฐมบท EP1

พระราชวังต้องห้าม

สวัสดีครับวันนี้ลุงทีจะพาไปเที่ยวยังกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน กันนะครับ หลังจากที่โควิดที่ได้เข้ามาทำลายการท่องเที่ยวทั่วโลก เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ลุงทีก็ได้มีโอกาสไปเยือนยัง กรุงปักกิ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวจีนประจำกรุงเทพฯ ,บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน และบริษัทควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ ก็ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ในวันนี้จะขอนำเสนอ จัตุรัสเทียนอันเหมิน และ พระราชวังต้องห้าม ก่อนเลยนะครับ เพราะเป็นสถานที่แรกๆที่ควรค่าในการไปเยี่ยมชม เมื่อมายังกรุงปักกิ่ง เป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางของกรุงปักกิ่ง และกว้างมากกว่าสนามหลวงบ้านเราเยอะเลย ทั้งยังคงมีความสวยงามและเก่าแก่มากกว่า 600 ปี

จัตุรัสเทียนอันเหมิน เป็นจัตุรัสกลางเมืองในใจกลางกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ตั้งชื่อตามประตูเทียนอัน ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือซึ่งเป็นเขตพระราชวังต้องห้าม จัตุรัสแห่งนี้ประกอบด้วยอนุสาวรีย์วีรชน มหาศาลาประชาชน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน และอนุสรณ์สถานประธานเหมาเจ๋อตุง

จัตุรัสเทียนอันเหมินเป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีน เป็นส่วนหนึ่งของตราแผ่นดินจีน เหตุการณ์ใหญ่ๆทางการเมืองเกิดขึ้นที่นี่ อาทิ การเคลื่อนไหวของนักศึกษา 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1919 การเดินขบวนรักชาติ 9 ธันวาคม ค.ศ. 1935 การประกาศปฏิรูปสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ตุลาคม ค.ศ. 1949 การจัดงานระลึกถึงโจวเอินไหล 5 มิถุนายน ค.ศ. 1977 และกรณีการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยของนักศึกษา ในปีค.ศ. 1989 ซึ่งเกิดการปะทะกับกองทหารจนนองเลือด กลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกและรอยตำหนิของประวัติศาสตร์จีน

พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจัตุรัสเทียนอันเหมิน นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมพระราชวังต้องห้ามได้ผ่านทางจตุรัสนี้ผ่านประตูเทียนอัน บริเวณรอบจัตุรัสเทียนอันเหมินเรียกว่า "อาณาเขตหลวง" มีสถานที่สำคัญรายล้อมอยู่โดยรอบ เช่น มหาศาลาประชาคม ในอดีต พระราชวังแห่งนี้เป็นเขตหวงห้ามไม่ไห้ประชาชนเข้า แม้แต่ข้าราชการชั้นสูงก็ยังต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ จึงเป็นเหตุที่เรียกพระราชวังนี้ว่า "พระราชวังต้องห้าม" จักรพรรดิจะประทับอยู่ในพระราชวังแห่งนี้โดยกั้นพระองค์จากโลกภายนอก

พระราชวังต้องห้าม หรือพระราชวังกู้กง จากชื่อภาษาจีนสามารถแปลตามตัวอักษรได้ว่า "เมืองต้องห้ามสีม่วง" พระราชวังต้องห้ามตั้งอยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน โดยเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึงราชวงศ์ชิง พระราชวังต้องห้ามยังเป็นที่รู้จักกันในนามของ พิพิธภัณฑ์พระราชวัง

ณ ใจกลางกรุงปักกิ่งในยุคสมัยใหม่เป็นที่ตั้งของเขตราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่เพียงพอที่จะจุพระราชวังบักกิงแฮมได้ถึง 50 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 720,000 ตารางเมตร พระราชวังนี้เป็นที่รู้จักในนาม “พระราชวังต้องห้าม ” (the Forbidden City) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของจักวรรดิจีนทั้งในเชิงสัญลักษณ์และการเมืองระหว่างปี 1420 ถึง 1912 ชื่อเล่น “ต้องห้าม” ของพระราชวังแห่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าพลเมืองส่วนใหญ่ของราชอาณาจักรไม่ได้รับอนุญาตให้ย่างกรายเข้าไปในพระราชวังแห่งนี้

ไงละครับแค่สถานที่แรกก็น่าอลังการแล้ว ลุงยังได้ไปอีกหลายที่ ซึ่งเดี่ยวจะมาเหลาใน EP ต่อไปนะครับ และจะบอกทุกท่านว่าช่วงที่ลุงไปนั้น อากาศติดลบทุกวันเลย ใครที่จะมาช่วง พ.ย.-ม.ค. ก้เตรียมร่างกายดีดีนะครับ อากาศมันจะแปรปรวนมาก ไม่งั้นก็ต้องมาช่วงเวลาอื่น สำหรับ EP นี้สวัสดีครับ

Comments are closed.

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.