อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่านและยินดีที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ท่านต้องการรับบริการกับเรารวมถึงเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อเท็จจริงที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคล ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และ/หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาจขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัครและทางบริการเสริม ซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน ทั้งนี้เราดำเนินการอย่างระมัดระวัง ตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย และเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ ให้กับท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล เพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างท่านและเรา ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของท่าน

ในการใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลบางอย่างที่สามารถใช้ในการติดต่อหรือระบุตัวคุณ (ข้อมูลส่วนบุคคล) ข้อมูลนี้อาจรวมถึงหลายสิ่ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ

Cookies และข้อมูลการใช้งาน
ข้อมูลการใช้งาน

เราอาจรวบรวมข้อมูลว่าบริการนี้มีการเข้าถึงและใช้งานอย่างไร (ข้อมูลการใช้งาน) ข้อมูลนี้อาจมีข้อมูล เช่น IP address , ประเภท browser, รุ่น browser, หน้าบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม, เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม, ระยะเวลาที่เยี่ยมชม, ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกันและข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

Tracking and cookies data เราใช้เทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันเพื่อติดตามกิจกรรมในบริการของเราและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้

Cookies คือ ไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กหลายข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน cookies จะถูกส่งไปยัง browser ของคุณจากเว็บไซด์และติดตั้งในอุปกรณ์นั้น เพื่อรวบรวมติดตามข้อมูลและปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา

คุณสามารถสั่งให้ browser ของคุณปฏิเสธ cookies ทั้งหมดหรือเพื่อระบุว่าเมื่อใดที่มีการส่ง cookies อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณปฏิเสธการยอมรับ cookies คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของตัวอย่างบริการของเรา

ตัวอย่าง cookies ที่เราใช้:

Session cookies เราใช้ session นี้เพื่อการบริการของเรา
Preference cookies เราใช้ preference cookies เพื่อจดจำการใช้งานและการตั้งค่าต่างๆของคุณ
Securities cookies เราใช้เพื่อความปลอดภัยของการใช้ข้อมูล
การใช้ข้อมูล

วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล

1. เพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น

2. เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในการบริการ

3. เพื่อให้คุณได้มีส่วนร่วมในโอกาสต่างๆของบริการของเรา

4. เพื่อดูแลและช่วยเหลือคุณ

5. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อที่เราจะได้ปรับปรุงการให้บริการได้ดียิ่งขึ้น

6. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ

ขณะที่เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่เรามีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้นได้ เราอาจไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น ให้บริการสมัครโครงการกับท่านได้) ในกรณีนี้เราอาจต้องยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดกับท่าน แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ปลั๊กอิน และแอพพลิเคชันอื่นๆ การคลิกที่ลิงก์เหล่านั้นหรือการเปิดใช้การเชื่อมต่อเหล่านั้นอาจทำให้บุคคลที่สามสามารถรวบรวมหรือแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับท่านได้ เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบต่อข้อความส่วนบุคคลของเขาเมื่อท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

เรามีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สูญหาย, ถูกใช้, เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, ถูกเปลี่ยนแปลง หรือเปิดเผย นอกจากนี้เรายังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พนักงาน, ตัวแทน, ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามอื่น ๆ พวกเขาจะดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำแนะนำของเราเท่านั้น และพวกเขาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการรักษาความลับ

เราพยายามอย่างเต็มที่ในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อ 08-6660-0015 หรือช่องทางอื่นตามที่เรากำหนดเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

ข้อตกลงฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 10/11/2562 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแก้ไขเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้ท่านอ่านคำแถลงนี้เป็นระยะ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เราดำเนินการ และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเสมอ

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.