อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม โรงเรียนรุ่งอรุณ

ดูงานโรงเรียนรุ่งอรุณ

ผมได้มีโอกาสไปดูงานเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่วนตัวแล้วชอบแนวการเรียนการสอนแบบนี้นะครับ แบบสอนให้พึ่งตนเอง ปฏิบัติจริงเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากหนังสือ เรามั่นใจว่าเด็กที่เรียนต้องได้อะไรมากกว่าการเรียนอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมท่องตามที่คุณครูพูด ใช้หลัการวิถีพุทธ เรียนรู้ที่จะอยุ่กับธรรมชาติ โดยโรงเรียนรุ่งอรุณเป็นโรงเรียนเอกชนแนวคิดการศึกษาวิถีพุทธซึ่งมีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหากำไร และได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในปี 2540 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ดังนั้นสภาพแวดล้อมโดยรวมของโรงเรียนจึงเน้นความเป็นธรรมชาติเป็นพื้นฐาน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนแต่ละวัยใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติ เพื่อบูรณาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียนประมาณ 50 ไร่ ในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเช่าจากมูลนิธิญมาลุดดีน เป็นพื้นที่เปิดโล่ง มีอาคารเรียน 2 ชั้น หรือ 3 ชั้น บริเวณโดยรอบแวดล้อมด้วยธรรมชาติที่นักเรียนสามารถออกไปเรียนรู้ได้ มีการออกแบบอาคารและสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และการนำนักเรียนออกนอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้และสัมผัสของจริง

สำหรับใครมีลูกหลานก้ลองเก็บไว้เป็นตัวเลือกนะครับ เพราะผมไปดุงานด้านสิ่งแวดล้อมแต่ผมเองได้เห็นการสอนที่แปลกแหวกแนวมาก เช่น สอนพายเรือ ทำกับข้าวกลางวัน เก็บขยะ สวดมนต์ ส่วนเด็กเล็กก็มีทรายให้เล่น ดุเหมือนจะเบสิกนะครับ แต่หาไม่ได้ในเขตเมืองแน่นอน

Comments are closed.

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.