อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเรานะ ไม่มีอะไรให้น่าคัดลอกหรอก สงสารเราเถอะ กว่าจะทำ
All rights reserved
Copyright © By Tkung

onpage การทำเว็บเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดอันดับที่ดีขึ้น

ตั้งค่า onpage
ตั้งค่า onpage

มีกฎบางอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในหน้าเว็บเพจ และคุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามพวกเขาหากคุณต้องการโอกาสในการจัดอันดับที่ดีขึ้น ซึ่งถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆ ก็คือต้องการบังคับและกำหมดให้ google นำคีย์ของเราไปขึ้นตามคีย์เวิดที่เราต้องการให้ขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีกฎอีกมากที่จะบังคับบอทเก็บข้อมูลเว็บเราและนำไปจัดอันดับตามต้องการได้ การตั้งค่า onpage ของเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคน แต่ปัจจัยการทำเว็บจะต้องอ้างอิงกฎทั้ง 5 ข้อต่อไปนี้

กฎข้อที่ 1 — keyword จะต้องปรากฏใน URL ตัวอย่างเช่น จะเล่นคีย์ ขายหมา ถ้าจด ขายหมา.xx ได้ก็ดีครับ
กฎข้อที่ 2 — keyword จะต้องอยู่ใน title tag และ meta description
กฎข้อที่ 3 — keyword จะต้องปรากฏบน Header มากเท่าที่คุณทำได้ และใน post titles
กฎข้อที่ 4 — keyword จะต้องปรากฏในประโยคแรกของเนื้อหาของคุณและในประโยคสุดท้าย โปรย keyword ให้ทั่ว แต่ไม่มากเกินไป
กฎข้อที่ 5 — keyword ต้องปรากฏในข้อความ Alt ของภาพทั้งหมด

ทั้งหมดนี้เป็นการตั้งค่า onpage ของเว็บไซต์ ทำให้บอทเก็บข้อมุลได้ถูกต้องและดีที่สุด เพื่อนำไปจัดอันดับตามที่เราต้องการได้ ยังมีอีกมากที่เราเองจะเล่นอัลกอลิทึ่ม ซึ่งส่งแหล่านี้ก็จะขาดไม่ได้ในการทำเว็บครับ ไม่ว่าจะทำเว็บแนวไหนหรือใช้สคิปอะไร ถ้าเราสามารถกำหนดค่าเหล่านี้ได้ แสดงว่าคุรเองได้ตั้งค่า onpage ของเว็บได้ถูกต้องแล้วครับ

Comments are closed.