อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ ไม่ใช่แค่ต้องมา

วัดพระธาตุช่อแฮ

ผมได้ไปเที่ยวแพร่และแวะสักการะพระธาตุช่อแฮ ที่ถ้ามาแพร่ไม่ได้มาที่พระธาตุช่อแฮถือว่าไม่ได้มาแพร่ แต่ถ้ามาแล้วยังมีพระธาตุประจำปีเกิดผมด้วย แต่เป็นจำลองพระเกศแก้วจุฬามณีพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ เพราะพระธาตุนี้อยู่บนสวรรค์ 555 แปลกดีนะเป็นพระธาตุเดียวที่ไม่อยู่ในโลกนี้ แต่เอาเหอะวันนี้มาไหว้พระธาตุประจำปีขาล

ประวัติโดยสังเขปของ วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล พระอารามหลวง เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่ และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ บนเนื้อที่ 175 ไร่ บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่ องค์พระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสองบุด้วยทองดอกบวบ สูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร ศิลปะแบบเชียงแสน หลวงพ่อช่อแฮ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ ศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย สันนิฐานว่า สร้างขึ้นหลังจากสร้าง องค์พระธาตุช่อแฮ แล้ว มีอายุหลายร้อยปี หน้าตักกว้าง 3.80 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน ลงรักปิดทองพระเจ้าทันใจและ ไม้เสี่ยงทาย พระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถาน และโบราณวัตถุที่สำคัญที่สุดของจังหวัดแพร่ ของล้านนาไทย ทางราชการกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ มีประเพณีเทศกาลนมัสการพระธาตุนี้ในกลางเดือน ๖ เหนือ ซึ่งจะมีประชาชนไปนมัสการเสมอแม้ในยามปกติ พระธาตุชื่อแฮนี้เป็น ธาตุปีเกิดหรือพระธาตุเจดีย์ของผู้ที่เกิดในปีขาล

 

การเดินทาง เริ่มตั้งแต่สี่แยกบ้านทุ่งอำเภอเมืองแพร่ ซึ่งเป็นสี่แยกใจ กลางเมืองแพร่ เข้าสู่ถนนช่อแฮและตรงไปตามถนนช่อแฮ ผ่านโรงพยาบาลแพร่ สนามบินจังหวัดแพร่ หมู่บ้านเหล่า หมู่บ้านนาจักรหมู่บ้านแตหมู่บ้านมุ้งสถานที่ตั้งของ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงอยู่ในบริเวณ เขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ด้วยระยะทาง 9 กิโลเมตร จากตัวเมืองจังหวัดแพร่

Comments are closed.

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.