อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

ลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองเทียมฟ้าแห่งโลกตะวันออก EP1

ลี่เจียง (Lijiang)- แชงกรีล่า (Shangri-La)

สวัสดีครับเปิดคลิปปี 2024 ผมเองก็ได้มีโอกาสหาทริปเองไปที่ ลี่เจียง (Lijiang)- แชงกรีล่า (Shangri-La)ซึ่งเป็นดินแดนที่อยู่บนที่ราบสูง เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขาหิมะและทุ่งหญ้าเขียวขจี เมืองนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ จึงได้วางแผนการเดินทางเอง เนื่องจากประเทศจีน Free visa แล้ว เราเดินทางด้วยสายการบิน รุยลี่แอร์ไลน์ ซึ่งมีเที่ยวบนตรงจาก กรุงเทพฯ ไปยังลี่เจียงเลย ไม่ต้องลงที่อื่นแล้วต่อมายังลี่เจียง เป็นเครื่องบินขนาดกลาง ใช้เวลาบิน 2.30 ชม.

ที่นี่มีเวลาต่างจากไป 1 ชม. และเราบินบ่ายถึงก็ช่วงค่ำแล้วครับ กว่าจะผ่าน ตม. ก็เกือบทุ่ม เราก็ได้ไปพักที่ Songzhuju (Lijiang Ancient City Sifang Street Branch) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณในบริเวณ เมืองโบราณลี่เจียง (Lijiang Oldtown) ซึ่งเราสามารถเดินไปหาอะไรทาน ถ่ายภาพสวยๆยามกลางคืนของเมืองโบราณได้เลย เมืองโบราณลี่เจียง (Lijiang Oldtown) ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของยูนนาน ใน ประเทศจีน มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า เมืองโบราณลี่เจียง เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม วิถีชีวิต การกินของชาวลี่เจียง เราชอบที่นี่มาก เมื่อนอนตื่นขึ้นมาตอนเช้าสามารถมองไปเห็นภูเขาหิมะมังกรหยกไกลๆ การก่อสร้างเป็นตึกที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนโบราณ ในนี้มีร้านค้า ร้านอาหารที่เป็นอาหารขึ้นชื่อขาย มีผู้คนนิยมมาเดินท่องเที่ยว

ลี่เจียง (Lijiang) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ด้วยความสวยงามของลี่เจียงที่มีลักษณะเป็นเมืองโบราณสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี จึงได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี ค.ศ. 1977 ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ลี่เจียงเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” อันเนื่องมาจากมีลำธารและคูคลองไหลผ่านอาคารบ้านเรือนโบราณและมีสะพานเล็กๆ ข้ามฝั่งไปมามากว่า 300 สะพาน

วันแรกก็ไม่มีอะไรมากนักครับ เข้าที่พักและแวะถ่ายภาพและทานอาหารในเมืองเก่าลี่เจียง แล้วก็กลับมาพักผ่อนแล้วครับ เพราะพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางไปยัง แชงกรีล่า (Shangri-La) ซึ่งเดิมมีชื่อว่า จงเตี้ยน (Zhongdian) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ มณฑลยูนนาน (Yunnan) เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี้ชิง ประเทศจีน

อรุณสวัสดิ์ยากเช้า สำหรับวันที่สองของการเดินทางมายังลี่เจียง (Lijiang) ประเทศจีนนะครับ วันนี้เราจะต้องนั่งรถไปยังจุดหมาย แชงกรีล่า (Shangri-La) เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี้ชิง ประเทศจีน ก่อนที่จะมาเป็นแชงกรีล่าตามนวนิยายของ James Hilton นั้น ความจริงแล้วความเชื่อเกี่ยวกับเมืองอันลึกลับที่เปรียบเสมือนสวรรค์บนดินนั้นมีอยู่ในทุกๆ วัฒนธรรม ซึ่งทางตะวันตกก็มีความเชื่อว่ามีดินแดนมหัศจรรย์แห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่ตรงบริเวณใดบริเวณหนึ่งของ เทือกเขาหิมาลัย (Himalayas) เทือกเขาขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ประเทศอินเดียไปจนถึงทิเบต และดินแดนที่ว่านั่นก็คือ แชงกรีล่า ซึ่งมีนครหลวงชื่อว่า ชัมบาลา (Shambala) นครแห่งความมั่งคั่งและบริสุทธิ์ ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นต่างก็มีปัญญาอันสูงส่ง จิตใจบริสุทธิ์ เป็นอมตะ และไม่มีการรบราฆ่าฟันเพื่อแก่งแย่งชิงดีกัน

วันนี้เราได้ทานอาหารเช้าที่โรงแรม ... และได้เช่ารถในราคา 800 หยวน เพื่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทาง เพื่อไปยังแชงกรีล่า (Shangri-La) โดยจะมีสถานที่ไฮไลท์อยู่สองจุดนั้นคือ หุบเขาเสือกระโจน หรือ Tiger Leaping Gorge และ อุทยานธารน้ำขาว ไป๋สุ่ยไถ (东巴圣地白水台)

 

สถานที่แรกที่เราไปนั้นคือ หุบเขาเสือกระโจน Tiger Leaping Gorge ถือเป็นหุบเขาที่มีความลึกมากพอสมควร อยู่ห่างจากเมืองลี่เจียง มาทางเหนือราว 60 km มีแม่น้ำจินชา (Jinsha) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำแยงซีเกียง ที่ไหลผ่านระหว่างเขา2ลูก คือ ภูเขาหิมะมังกรหยก ที่มีความสูง 5,596 ม. (Jade Dragon Mountain) กับ ภูเขาหิมะฮาปา ที่มีความสูง 5,396 ม. (Haba Snow Mountain) ตามตำนานมีการกล่าวไว้ว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีการไล่ล่าจากนายพราน โดยได้กระโดดข้ามแม่น้ำอันไหลเชียวที่ผ่านซอกเขานี้ ในช่วงที่แคบที่สุด โดยอาศัยก้อนหินใหญ่ที่อยู่ระหว่างสายน้ำ กระโจนข้ามไปยังอีกฝั่งเพื่อหนีการไล่ล่าจากนายพราน จึงเป็นที่มาของ หุบเขาเสือกระโจน ปัจจุบันที่นี้ มีการสร้างอนุสรณ์รูปปั้นเสือไว้ด้วย

หลังจากที่เราออกจาก หุบเขาเสือกระโจน Tiger Leaping Gorge เราก็ได้แวะทานข้าวกลางวัน และไปต่อยัง ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ (东巴圣地白水台) ตั้งอยู่บริเวณภูเขาหิมะฮาปา (哈巴雪山)ห่างจากตัวเมืองแชงกรีล่า 101 กม. ระดับความสูง 2,380 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นธารน้ำไหลแบบขั้นบันได มีสีขาวของหินปูน ที่เกิดจากการตกสะสมตัวของสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนต นักธรณีวิทยาจะเรียกลักษณะหินปูนแบบนี้ว่า ทราเวอร์ทีน (Travertine) มักพบก่อตัวใกล้บริเวณน้ำพุร้อน เหมือนดังเช่นที่พบใน ปามุคคาเล (Pamukkale) ในประเทศตุรกี

ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเผ่าน่าซี (纳西族)ตามตำนานเล่าว่าเทพหรือว่าเซียนต้องการสอนให้ชาวเผ่าน่าซีรู้จักการทำนาแบบขั้นบันไดจึงเสกธารน้ำนี้ขึ้นเพื่อให้เห็นภาพ สถานที่นี้เลยมีอีกชื่อว่า มรดกนาของท่านเซียน (仙人遗田)ทุกวันที่ 8 เดือน 2 ตามปฎิทินจันทรคติจะมีการจัดพิธีสักการะ โดยจะมีผู้คนจากชนเผ่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชาวน่าซี ทิเบต หรือไป๋มาร่วมงาน มีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน

หลังจากที่เราใช้เวลากว่า 2 ชม. ในการเดินสัมผัสความสวยงามของ ธารน้ำขาวไป๋สุ่ยไถ เราก็ออกเดินทางไปยัง เมืองโบราณ แชงกรีล่า เพราะวันนี้เราจะพักแถวนี้ โดยโรงแรมในวันนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมืองโบราณแชงกรีล่าเลย ชื่อโรงแรม Xiangsheli Foguang Qifu Boutique Inn สามารถเดินไปยังวัดต้าฝอได้ แต่เรามาก็ถึงเย็นแล้วเลยไม่ได้แวะเข้าไป แต่ก็ได้เดินเที่ยว เมืองโบราณ แชงกรีล่า และนอน วันนี้ก็ความกดอากาศสูง ใครที่แพ้ความกดอากาศก้ต้องเตรียมยาและออกซิเจนให้พร้อมนะครับ จบไปแล้วกับ EP1 ไว้มาต่อตอนต่อไปนะครับ

Comments are closed.

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.