อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

ชมความงาม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัตถุประสงค์ในการสร้างเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และเป็นที่สืบพระศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ และคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไป โดยบนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน, ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งนี้ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๙ น. ซึ่งเป็นพิธีฤกษ์อุทธังราชา อันเป็นฤกษ์แห่งความสมบูรณ์มั่งคั่งของพระราชา โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นประธานในพิธี

คำว่าผาซ่อนแก้ว เป็นชื่อยอดเขาที่ได้มาจากคำบอกเล่าของชาวบ้านซึ่งมองเห็นลูกแก้วลอยลงมาจากฟ้าก่อนลับหายไปบริเวณถ้ำที่ยอดเขากลายเป็นความเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จลงมาและต่อมาก็เป็นที่ตั้งของ “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ก่อนจะเปลี่ยนเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” ในปัจจุบัน วัดนี้เป็นวัดที่มีสถานที่ดีมากๆ บรรยากาศ ความงดงามในศิลปะ เหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ความโดดเด่นในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมที่มีองค์เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว ที่มีลักษณะเป็นดอกบัวซ้อนกัน 7 ชั้น ผนังประดับประดาไปด้วย แก้ว แหวน หินสี เครื่องเบญจรงค์ ในยามที่แสงจากดวงอาทิตย์ได้สาดส่องมายังองค์ประธาตุ ยิ่งทำให้พุทธสถานแห่งนี้มีความงดงามเป็นอย่างยิ่ง รอบ ๆ องค์พระธาตุยังมีระเบียงล้อมรอบให้สามารถชมวิวทะเลภูเขาในแบบพานอรามา เรียกว่ามาที่นี่เซลฟี่กันจนเพลิน ใครแวะเวียนไปเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ก็ไปไหว้สักการะพร้อมทั้งถ่ายภาพเก็บไว้นะครับ เพราะมันสวยมากมาย บอกตรง

Comments are closed.

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.