อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

วัดหงษ์ทอง พระธาตุกลางทะเลแห่งแรกในโลก

วัดหงษ์ทอง

วัดหงษ์ทอง หรือ วัดกลางน้ำ ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางปะกง ในบริเวณพื้นที่ชายทะเลที่เป็นป่าชายเลน มีทางเดินเชื่อมจากบริเวณวัดที่ ชายฝั่งไปยังพระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ และอุโบสถซึ่งอยู่ในทะเล เจดีย์มี 5 ชั้นมีภาพวาดเกี่ยว กับพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย และประดิษฐานพระพุทธรูปต่าง ๆ ส่วนชั้นบนสุดเป็นเจดีย์สีทองอร่ามบรรจุพระอรหันต์ธาตุ สามารถมองเห็นทัศนียภาพท้องทะเลและแผ่นดินในมุมสูงได้สวยงาม ทางเดินที่ทอดยาวไปในทะเลไปยัง “พระธาตุคงคามหาเจดีย์” โดยมีสะพานคอนกรีตยาวราว 200 เมตร ทอดตัวไปยังโบสถ์และเจดีย์สีทองอร่ามของวัดหงษ์ทอง ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สร้างความแปลกตาประหลาดใจให้กับผู้มาเยือนไม่น้อย สายตาของผมทอดยาวออกไปมองดูโลก มองดูผืนน้ำกว้างไกลอยู่บนจุดชมวิวข้างๆ พระธาตุเจดีย์ชื่อยาวเหยียด พระธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ อันเป็นที่ประดิษฐานของพระอรหันต์ธาตุกลางทะเลแห่งแรกในโลก

เดิมทีวัดหงษ์ทองไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จนเมื่อปี 2541 ศาลากลางน้ำสร้างเสร็จพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวก็เริ่มรู้จักที่นี่แต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักมาจากถิ่นอื่น ทั้งจาก กรุงเทพ ฯ เหนือ ใต้ อีสาน โดยส่วนเฉพาะชาวประมงจากสมุทรปราการ นิยมมานมัสการพระธาตุกันมาก เนื่องจากเป็นพระธาตุที่สร้างในทะเลชาวประมงมีอาชีพหากินอยู่กับทะเล จึงมากราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคลและบอกต่อๆ กันไป ทางผมเองก็อยู่จังหวัดสมุทรปราการ ก็เลยหาโอกาสไปสักการะธาตุคงคามหาเจดีย์ปรีชาประภากร ปราชญ์ ศรนิล อนุสรณ์ ยอมรับเลยว่าสวยงามตามอัตภาพ สำหรับใครสนใจก้สามารถแวะเวียนไปเที่ยวกันได้ ส่วนการเดินทางก็รถยนต์จะสะดวกกว่านะครับ เพราะมันอยู่ลึกไปในทะเล และในตอนนี้ได้มีตึกใหม่ของวัดหงษ์ทอง คืออาคารประดิษฐานพระพุทธรูปปาง "เปิดโลก" และ "บรรจุอัฐิ" โดยตัวอาคารจะมีความสูงถึง 15 ชั้น มีชื่อว่า “อาคารกตัญญู ” รวมไปถึงยังมีอาคารที่ใช้ปฏิบัติธรรมอีกด้วย

สถานที่ตั้งวัดหงษ์ทอง: ถ.สุขุมวิทสายเก่า ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 038 – 090099, 083 – 2943370

Comments are closed.

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.