อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

เล่าแกล้มบุญ วัดเซนโซจิ อาซากุสะ (Sensoji Temple Asakusa)

วัดเซนโซจิ อาซากุสะ

วัดเซนโซจิ อาซากุสะ หรือ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple Asakusa) ที่คนไทยชอบเรียกเมื่อไปสักการะ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวถูกพบเมื่อปี 628 ผู้คนมากมายเชื่อว่า เทพเจ้าอะซะกุสะที่ประทับอยู่ในวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการให้พรต่างๆ แก่มนุษย์ ทำให้ทุกๆ ปีมีนักท่องเที่ยวประมาณ 30 ล้านคนจากทั่วประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศต่างพากันมาสักการะบูชา รวมถึงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญด้านความเจริญของวัฒนธรรมสมัยเอโดะยังคงมีให้เห็นจนปัจจุบัน เทศกาลต่างๆ หมุนเวียนกันจัดขึ้นตามฤดูกาลรวมถึงงานออกร้านต้นโฮซุกิ (เคพกูสเบอรี่) และงานออกร้านฮะโงอิตะ (ไม้พาย) โคมขนาดยักษ์ที่แขวนอยู่ที่ประตูคะมินะริ (สายฟ้า) เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในประเทศญี่ปุ่น

ในบริเวณวัดยังมีศาลเจ้า Asakusa Shrine (ศาลเจ้าอาซากุสะจินจะ) เป็นที่ประดิษฐานของ เทพฮาจิโนะมะสึจิโนะมิโกโตะ เทพฮิโนะกุมะโนะฮามานาริโนะมิโกโตะ และเทพฮิโนะกุมะโนะทาเกนะริโนะมิโกโตะ ศาลเจ้าที่เทพทั้ง 3 ด้านบนได้ประดิษฐานอยู่กลายเป็นที่มาของวัดเซ็นโซจิ หรือที่คนไทยชอบเรียกเหมารวมว่า วัดอาซากุสะ ซึ่งศาลเจ้าจะอยู่ในบริเวณวัดเลยครับคุณ

วัดเซ็นโซจิ ด้านในจะมีองค์พระพุธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ สูง 5 นิ้ว วิธีขอพรก็จะคล้ายกับการขอพรกับศาลเจ้าครับ โดยโยนเหรียญ 5 เยน ที่เป็นเหรียญ ซึ่งมีคำพ้องเสียงซึ่งความหมายตรงกับคำว่าการขอพรจากเทพเจ้า ลงไปในที่บริจาค แล้วทำการเคารพ 2 ครั้ง เมื่อทำเสร็จ ยกมือสองข้างมาพนม แล้วทำการขอพร เมื่อขอเสร็จก็เคารพอีกหนึ่งครั้งเป็นอันเสร็จพิธี จะต่างกับขอพรที่ศาลเจ้าตรงที่ถ้าเป็นศาลเจ้าจะต้อง ปรบมือเสียงดังสองครั้งก่อนพนมมือขอพร เท่านั้นเอง


ออกจากซุ้มประตูไปจะเป็น ถนนนากามิเซะ (Nakamise dori) คำว่า dori แปลว่าถนน ถนนเส้นนี้ยาวไปจนถึงวัดเซ็นโซจิจะเป็นถนนชอปปิ้ง ขายขนม ของฝาก ของที่ระลึก

Comments are closed.

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.