อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

ศึกษาดูงาน โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิต PIM)

สาธิตปัญญาภิวัฒน์

วันนี้จะมารีวิวโรงเรียน สาธิตปัญญาภิวัฒน์ ชื่อเต็มคือ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิต PIM) ซึ่งผมได้ไปเป็นแขกในการเยี่ยมชมโรงเรียน แบบว่าแนวความคิดดีมากครับ ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาก็ว่าได้ โดยสาธิตปัญญาภิวัฒน์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยม เปิดสอน ม.1-6 โดยใช้หลักสูตรแกนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ แต่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ต่างชาติ (Native Speaker) รวมถึงเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สาม นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาแนวใหม่ ผมชอบตรงไม่มีการบ้าน และให้เด็กได้เลือกเรียนกิจกรรมที่เขาสนใจ มีการสอนภาษาจีน สอนหมากล้อม ฯลฯ ซึ่งเหมาะกับยุคสมัยนี้มาก เท่าที่ฟังดูนะ

โรงเรียนสาธิต PIM เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 และได้รับการประกาศจัดตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 เป็นโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็นอาคารเรียน 7 ชั้น มีห้องเรียน 30 ห้อง และห้องประกอบการอีกจำนวน 13 ห้อง ทุกห้องเรียนเป็นห้อง Digital Classroom ใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน พร้อมกับการสร้างบรรยากาศ และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การเสริมสร้างการใฝ่รู้ การสืบค้น และการค้นคว้าตลอดเวลา

จากแนวคิดของ "ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ที่บอกว่าการสร้างคนให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มจากพื้นฐานที่ดี เพราะผมเชื่อมั่นมาตลอดว่าเด็ก ๆ ควรมีโอกาสเรียนในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ควบคู่ไปกับการปลูกฝังทักษะชีวิตที่จำเป็น คือ การจัดการ การสื่อสาร และคุณธรรม สาธิตปัญญาภิวัฒน์ หรือ สาธิต PIM ในปี 2560 เปิดรับสมัครนักเรียนเป็นรุ่นแรก และที่นี่จะไม่เปิดรับระหว่างปีนะครับหรือข้ามชั้น เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามความต้องการของโรงเรียน โดย สาธิต PIM การจัดการเรียนรู้อยู่ในการดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ PIM ครับ ซึ่งต้องมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นธรรมดาในสไตล์ของโรงเรียนสาธิต สำหรับผมถ้าเรื่องการจัดการเรียนการสอนกับหลักสูตรสถานศึกษา ผมเทคะแนนให้โรงเรียนสาธิตมากกว่า เพราะจะทำอะไรต้องมีหลักการเหตุผล เอกสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ งานวิจัยมาสนับสนุนครับ และครูผู้สอนต้องไปเรียนรู้การสอนที่ฟินแลนด์ เพราะที่นั่นการศึกษาดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ อันนี้ผมเองไม่ได้ชื่นชมอะไรโรงเรียนนะ ถ้าอยากจะรู้ก็ลองไปดูครับ ว่าที่ผมเขียนจริงไหม ถือเป็นตัวเลือกละกันครับ

Comments are closed.

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.