อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

ตัวแทนทำแผนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ช่วงต้นปีเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนแผนต่างๆในชีวิต แม้กระทั่งเรื่องงาน ผมเองได้มีโอกาสเข้าร่วมจัดทำแผน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับปี 2562-2564 ซึ่งเป็นแผนที่จะส่งเสริมให้น้องๆ ได้มีความรู้สึกว่าการอ่าน ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องบังคับและเป็นสิ่งที่รักของทุกคน ซึ่งการจัดทำแผน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ไม่ได้เน้นเนื้อหาไปในทิศทางใดโดยตรง แต่เน้นให้น้องนักเรียน รักที่จะอ่านไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม ถ้าเกิดน้องน้องรักการอ่าน น้องก็จะสามารถพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว

การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นที่โรงแรมบียอนด์ สวีท ในวันที่ 24-27 มีนาคม 2562 โดยการประชุมแผนครั้งนี้ทำให้ผมได้เปิดประสบการณ์มากเลยละครับ เพราะได้นำเสนอและวิพากษ์ในเรื่อง ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กับผู้ที่มีความรู้และประสบการ์หลายคน ทั้งยังได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองทำงานในด้านอื่นๆ ด้วย ต้องขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้โอกาสในการร่วมจัดทำแผนในครั้งมา ณ ที่นี้

Comments are closed.

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.