อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

คุ้มเจ้านายเมืองน่าน โฮงเจ้าฟองคำ ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง

โฮงเจ้าฟองคำ

โฮงเจ้าฟองคำ เป็นบ้านของเจ้าล้านนาไทยฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ 100 ปี่ที่ผ่านมาค่ะ คำว่า โฮง เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้มหรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไทย บ้านพักนี้เป็นบ้างของเจ้าศรีตุมมา หลานของเจ้ามหาวงศ์ ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 12 ของราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ และได้กลายเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครน่านคือ เจ้าฟองคำ นั่นเอง โฮงเจ้าฟองคำเป็นเรือนไม้ทั้งหลัง มีลานเชื่อมต่อทุกหลังเพื่อให้เดินหากันได้สะดวก ตัวโฮงสร้างขึ้นด้วยไม้สักผ่า การประกอบตัวเรือนใช้วิธีเจาะไม้และเข้าไม้ โดยใช้สลักไม้ ไม่ได้ใช้ตะปูแบบสมัยนี้ โดยโฮงเจ้าฟองคำ ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ ๘ ซอย ๒ ถนนสุมนเทวราช ตำบลในเวียง อำเถอเมือง จังหวัดน่าน มีอายุกว่า ๑๐๐ ปีแล้วครับ

คำว่า “ โฮง “ เป็นคำพื้นเมืองล้านนา หมายถึง คุ้ม หรือที่อยู่อาศัยของเจ้านายล้านนาไทย เดิมเป็นบ้านพักของเจ้าศรีตุมมา หลานเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ ๑๑ ของราชวงศ์หลวงติ๋นมหาวงศ์ อยู่ติดกับคุมแก้ว ที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครน่านในเวียงเหนือ ผมได้มีโอกาสไปจังหวัดน่านก็ได้แวะไปดูเพราะนอกจากจะได้ไปดูโฮงแล้ว ที่นี่ยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้การทอผ้าพื้นเมือง แบบเมืองล้านนา ไปแล้วก็ได้ไปซื้อผ้าให้คุณแม่ด้วย นางชอใจใหญ่เลยนะครับ บางครั้งอดีตมันก้บ่งบอกถึงความเป้นมาอันยาวนานของ น่านนคร สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ

Comments are closed.

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.