อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ acsregistrars-thai.com

ผมได้มีโอกาสพัฒนาเว็บไซต์ acsregistrars-thai.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตรวจ ISO ดำเนินการโดย ดร.ยงยุทธ อภิวรธนากร (Ph.D. and Ed.D.)  หนึ่งในสิบของประเทศไทย โดยผมได้พัฒนาและปรับปรุงใหม่ทั้งระบบและกระบวนการ ทั้งยังเข้าให้คำปรึกษาด้าน SEO อีกด้วย อย่างไรก็ดีผมเองก็ได้ประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ เพิ่มขึ้นอีกด้วย และขอแสดงความยินดีกับเว็บไซต์ใหม่ด้วยนะครับ สวยงามตามแบบ