อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

วิทยากรสอน joomla CMS for web

ในวันที่  28 เมษายน ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา ผมได้ถูกเชิญเป็นวิทยากร สอน joomla ฝึกอบรมครู ของสำนักการศึกษาของ กรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง บรรยากาศในการอบรม สนุกสนาน ไม่เครียด ทำให้ผู้เข้าอบรมภาคปฏิบัติ ได้รับความรู้และการสร้างเว็บด้วย joomla ได้ดีมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็ก็มีความยินดีที่ได้รับเกียรติในการเป็นวิทยากรครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสอนของผมจะทำให้ทุกท่านมีควมรู้ความเข้าใจในการสร้างเว็บไซต์ด้วย joomla มากขึ้น ยินดีที่ได้สอนครับ