อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเรานะ ไม่มีอะไรให้น่าคัดลอกหรอก สงสารเราเถอะ กว่าจะทำ
All rights reserved
Copyright © By Tkung

กฎ Amazon Web Services เพิ่มเติม 21 เมษายน 2557

awsตามที่ได้มีจดหมายจาก amazon ออกมานั่น เกี่ยวกับ Web Services ในการยินยอมให้ดึงข้อมูลของ amazon มาใช้ได้ ได้มีการปรับเปลี่ยน โดย amazon แนะนำให้ใช้ IAM แทน AWS จะสะดวกกว่า ดังนั้นแนวโน้มในอนาคต เราก็คงได้ใช้ Identity and Access Management (IAM) ในการดึงข้อมูลแทน คงต้องปรับเปลี่ยนตัวสคิปในการขายสินค้าใหม่อีกเป็นแน่ สำหรับใครที่ได้รับก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับ เพราะเขาแค่แนะนำให้ใช้ ยังไม่ถึงขั้นปลด Aws ออกไป แต่ก็ควร เตรียมตัวได้แล้ว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ 

Amazon Web Services

Dear AWS Customer,

You recently used the legacy AWS security credentials page to retrieve secret access keys for your root account #xxxxxxxx1387. As part of our ongoing efforts to help keep your resources secure, AWS will remove the ability to retrieve existing secret access keys on April 21, 2014. Just as AWS doesn’t reveal your password back to you if you forgot it (you’d have to set a new password), AWS will no longer allow retrieval of secret access keys after their initial creation. However, you can always create a new access key, consisting of an access key ID and secret access key, by following these simple steps.

As a best practice, we recommend not having root access keys at all. Instead, use AWS Identity and Access Management (IAM), which enables you to securely control access to AWS services and resources for your users. IAM is integrated throughout AWS, so you can rely on IAM users for everyday activity, whether you access AWS via the console, APIs, CLI, or the SDKs.

If you haven’t securely stored your secret access key(s), you should do so before April 21, 2014. To learn more about this change and about best practices for managing AWS access keys, please visit the AWS documentation. If you have questions or concerns, please join us on the IAM forum.

Sincerely,
The AWS Identity and Access Management Team

นี่ก้เป็นตัวจดหมายที่ทุกท่านได้รับการแจ้งเตือน ก็อย่างไรก็เตรียมตัวปรับตัวกันให้ดีครับ สู้กันต่อไปชาว IM ทุกท่าน

Comments are closed.