อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น

รีวิวอาหาร

รีวิว อาหารและเครื่องดืม

รีวิวอาหารและเครื่องดื่ม แบบฉบับทีคุงเอง แบบว่าบางทีชอบการตกแต่ง บางทีชอบรสชาติ บางทีไม่ชอบเลยก็จะเอามาลง เพื่อความบันเทิงและชีเป้าให้กับผู้ที่ชื่นชอบการทานอาหารได้ประกอบการตัดสินใจ ในเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงบรรยากาศของร้าน ว่าท่านจะตัดสินใจไปรับประทานดีไหม หรือจะไปร้านไหนดี