อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

รีวิวอื่นๆ

รีวิวอื่นอื่น

รีวิวสิ่งอื่นที่ต้องการ นอกเหนือจาการรีวิวหลัก เช่นรีวิวหนัง รีวิวเทศกาล หรือรีวิวอะไรที่ต้องการรีวิว ตามสไตล์ทีคุง โดยทีคุงทำการรีวิวเองทั้งหมด มีเครดิตบ้างนิดหน่อยอิอิ

กุมภาพันธ์ 13, 2018

16 ปี แห่งความหลัง เพื่อนจะยังเหมือนเดิม (หรือเปล่า)

เมื่อวัยรุ่นเริ่มจากไป เข้าสู่วัยทำงาน ชีวิตของแต่ละคนก็ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลา