อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

ทำทาน สบายใจที่ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

ผมและเพื่อได้มีโอกาสนำสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่งไปให้บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ตอนแรกคิดว่าจะมีแต่ผู้หญิงเพราะเป็น สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี แต่ปรากฎว่ามีเด็กด้วย ซึ่งผมได้เลี้ยงอาหารกลางวันด้วย มีความสุขครับกับการได้ให้กับคนที่ขาดโอกาส บ้านพักฉุกเฉินก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมแนะนำให้ไป อย่างน้อยได้ไปช่วยเหลือคนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในเรื่องของชีวิต หรืออาจจะโดนทำร้ายมา ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากการถูกกระทำมาในทุกเรื่องโดยเฉพาะ มีนักสังคมสงเคราะห์คอยให้ความช่วยเหลือ ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมาที่นี่ และอนาคตก้จะมาอีกแน่นอน

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ (บ้านพักฉุกเฉิน) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)สาธารณกุศลที่ก่อตั้งโดย แม่ชีคุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริญ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2523 ดำเนินงานช่วยเหลือ ผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาเดือดร้อน เป็นที่พักพิงชั่วคราวให้แก่ผู้หญิง และเด็กที่เดือดร้อนซึ่งประสบปัญหาครอบครัว ท้องเมื่อไม่พร้อม ถูกข่มขืน ติดเชื้อ HIV/AIDS สามีทิ้งหรือทำ ร้ายร่างกายและจิตใจ ฯลฯ โดยให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย อาหาร ดูแล สุขภาพอนามัย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทักษะชีวิตและกำลังใจ ใช้หลักการสังคมสงเคราะห์และกระบวนการจัดกลุ่มบำบัดทางจิต เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมั่นในตนเองสามารถ ดำเนินชีวิตในสังคมได้ปกติสุข

 

ติดต่อบ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง
ไม่คิดค่าใช้จ่าย เปิดตลอด 24 ชม.
โทร: โทร. 02-929-2222 หรือ 0-2929-2301-3
E-MAIL: knitnaree@hotmail.com

Comments are closed.

กดติดตามช่อง YOUTUBE เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ

100% secure your website.