อย่าก๊อบปี้ข้อมูลของเราเลย เราก็พยายามทำทั้งนั้น ขอบคุณครับ

ออกแบบและดูแลเว็บไซต์ CSR CPALL

ออกแบบและดูแลเว็บไซต์ csrcpall.com

มาอีกแล้วกับงานใหญ่นิดหนึ่ง ที่ทำให้กับองค์กร มหาชน ในการพัฒนาเว็บและดูแลด้วย ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการปรับปรุงข้อมูลให้มีรูปแบบมากขึ้น และรวบรวมกิจกรรมของทางบริษัทไว้ด้วยกัน เพราะมีคนทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมจำนวนมาก และข้อมูลกระจัดกระจาย ทางผมก็เลยออกแบบและแนะนำให้ใช้ระบบฟีด เพื่อดึงข้อมูลมาบางส่วน และแบ่งหมวดหมู่ให้ชัดเจน รวมถึงการดึงโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มี ให้มาอยู่ในเว็บไซต์เดียว จะได้สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลข้อมูลได้ง่าย